Get Adobe Flash player

026 – VI. ročník Noční IPA Pochod + IX. ročník Denní IPA Pochod

9. 6. – 10. 6. 2023

Trasy měly dohromady 34 km a ušel jsem je za 6:20 hodin.

Po příjezdu do Hranic na Moravě jsme se šli zaregistrovat do kasáren. Obdrželi jsme mapu s trasou nočního pochodu, kontrolní kartu, svačinu a pití na cestu s sebou. Poté jsme čekali na 22:00, kdy byl stanoven čas startu. Mezitím jsme si dali kávu a slabé párky.😁😋😁

V deset jsme vyrazili na trasu směr železniční viadukt a dále po červené do obce Velká. Tam jsme pokračovali po žluté do Lhotky a Boňkova. Pak jsme se opět napojili na červenou do Radíkova, kde byl první kontrolní bod. Odtud jsme se stočili na modrou k Hrádku – Kunzov, odtamtud jsme pokračovali do Drahotuše a pak už jsme zamířili rovnou do cíle, do kasáren. V cíli jsme byli v 01:30. ⛄⛄⛄Obdrželi jsme krásnou medaili a certifikát.

V noci jsme si rozdělali ležení ⛺, a trochu jsme si zdřímli. (Škoda jen, že osvětlení co měli pořadatelé na akci jelo na centrálu, která je bohužel docela hlučná. Já to vyřešil tak, že jsem si nasadil sluchátka a poslouchal jsem hudbu.)

Ráno v 6:00 jsme vstali a šli se zaregistrovat na denní pochod. Opět jsme s sebou dostali mapu, kontrolní kartu, svačinu a pití. V 7:00 jsme už vyrazili na trasu směr pomník T. G. Masaryka, dále pak po červené k zřícenině hradu Svrčov až k Hranické propasti, která je nejhlubší na světě (519,5 m). Hloubka vody je 450 m (zatím).😁

Odtamtud jsme pokračovali k lomu a do obce Černotín do pivovaru Chors, kde jsme měli kontrolní bod. Pak jsme pokračovali k přístřešku NS Černotín – Hluzov, přes cyklostezku na náměstí v Hranicích na Moravě, kde jsme navštívili infocentrum na zámku Hranice. A na dohled byl, ten den už podruhé, cíl v kasárnách. V 9:50 jsme byli v cíli a pořadatelé si mysleli, že teprve vyrážíme…já se musel smát.😁😁😁Jak se na to vyjádřil můj kamarád, který šel se mnou, že takhle zpocený,vyčerpaný a špinavý…. teprve vyrážíme na trasu, a ejhle my už to měli ujité.⛄⛄🏔️⛰️🗻⛄⛄

V cíli jsme obdrželi medaili, certifikát a další úlomek pamětní plakety. Poté jsme si dali občerstvení, které bylo velice dobré. Dušené maso na přírodní způsob.⛄😋⛄

Pochod byl velice pěkný a dobře organizovaný. Až na ty agregáty byl velice dobře připravený. Velké poděkování patří organizátorům, všem co pomáhali s přípravou a také fajn štipačům lístků na startu!

Na pochodu „zdar“!

Váš turista Pavel Krahulec

⛄🗻⛰️🏔️⛄