Get Adobe Flash player

007 – POCHOD MIEROTVORCOV NITRA 2017 – ZPRÁVA AGENTA CHODCE

Datum: 27. května 2017

Lokalita: Nitra – Slovensko

Název pochodu: Pochod mierotvorcov Nitra

Organizátor: Nitrianske barety

Ročník pochodu: 1

Popis: 

Pochod mierotvorcov pod taktovkou občanského sdružení Nitrianské barety respektive vojáků Protiletadlové raketové brigády Nitra. Pořadatelské jádro hojně navštěvuje spousta podobných pochodů, jak v ČR, tak i v zahraničí, proto se dala očekávat kvalitní organizace. Na cestu do Nitry jsme zvolili auto. Při příjezdu po dálnici od Bratislavy nás už z dálky vítal jediný hřeben a nám bylo hned jasné, kam se budeme šplhat. Jelikož již v 8 hodin bylo na teploměru krásných 20 stupňů, bylo zcela jisté, že pochod bude velice výživný. Start a cíl pochodu byl situován do kasáren již zmíněné Protiletadlové raketové brigády v Nitře na ulici Jelenecká. Bohužel bližší určení nebylo, proto bylo nezbytné najet do ulice a při pomalé jízdě hledat vjezd do kasáren. Možná pořadatelé mohli na vozovku sprejem namalovat nějakou tu šipku pro lepší orientaci. Po odbočení ke vjezdu do kasáren nás už naváděl voják v reflexní vestě na parkoviště u základny a na parkovišti nás další voják nasměroval na parkovací místo. Registrace probíhala uvnitř základny, proto jsme u vchodu do kasáren museli ukázat doklad totožnosti uvedený při registraci a sdělit registrační číslo. Registrace probíhala zcela standardně. Ve vyčleněné místnosti byly postaveny stoly s registračními místy podle čísel, kde jsme se zapsali a obdrželi mapu pochodu s kolonkami pro označení kontrolních stanovišť. Na chodbě před registrací byl výdej občerstvení, které jsem si, ale nezaplatil. U brány nám byl zaznamenán čas startu, vydán energetický nápoj a my jsme mohli směle vyjít na trasu.

Z počátku jsme šli po asfaltu, ale po vyjití z města nás čekaly jen lesní a polní cesty. Při počátečním výstupu na Zobor jsme se náležitě zapotili, ale výhled do okolí za to stál. Pod Zoborem na rozcestí Tri duby, kde byl první kontrolní bod nás pořadatelé navedli na upravenou část trasy, která vedla lesem, kde nás v nastalém horku příjemně ovíval větřík. Postupně jsme z lesa vyšli do zahrádkářské kolonie a na kontrolní stanoviště č. 2 k rozhledně Hůrka. Z Hůrky jsme sešli do vesničky Mechenice, kde jsme se v místním podniku spojujícím pizzerii, obchod i hospodu občerstvili. Majitel byl z nás všech velmi nadšen, jak se nám svěřil, již dlouho neměl takovou tržbu. Servírka jeho nadšení viditelně nesdílela 🙂 Po občerstvení jsme se opět vydali na trasu do mírného kopce ke kontrolnímu stanovišti č. 3 „Pod Dlhou skalou“. Odtud nás už čekal dlouhý a úmorný výstup po strmém úbočí na vrchol „Žibrica“, kde jsme se zapsali do vrcholové knihy a pak po úbočí sestoupili na hřebenovku, po které jsme došli zpět na „Zobor“, a dále k vysílači, kde bylo 4. kontrolní stanoviště. Zde jsme se opět občerstvili, uschli a vydali se v prudkém sestupu opět do kasáren, kde jsme obdrželi opravdu povedený pamětní odznak s certifikátem a dvě razítka do Pochodníku.

Co k pochodu dodat? Organizace byla povedená, trasa jasně značená a turistické značky na nepřehledných místech doplňovaly nasprejované šipky. Jen na rozcestí „Pod Žibricou“ nějaký chytrák pootočil turistické ukazatele o 90 stupňů doprava. Rovněž při odbočce ze žluté turistické značky k rozhledně se nasprejovaná šipka na silnici celkem rychle smazala, ale organizátoři se snažili rychle vše napravit opětovným nástřikem. Jinak si dokáži představit, že v nastalém horku by někdo ocenil možnost si na 2. kontrolním bodě doplnit vodu, třeba z kanystru, když už tam bylo vojenské vozidlo. Jinak, kdo chtěl, mohl se občerstvit v již zmíněné vesničce Mechenice nebo u vysílače na Zoboru, kde byl stánek s občerstvením.

Agent A